Имате искуства са уређивањем форума? Онда је ово право место за Вас. Ипак, потребно је да поседујете одређене вештине, а критеријуми су следећи:

* Претходно искуство у уређивању неког од форума (небитно којег)
* Редовна активност на форуму
* Примерено понашање на форуму
* Минимум 50 уписа
* Добро познавање граматике

КОНКУРС ЗА САДА ЗАТВОРЕН!